MÜZE VE ÖREN YERLERİ MODERNİZASYONU

Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinin giriş kontrol sistemleri ve genel olarak gişe hizmetlerinin modernizasyonu projesidir. Bu projenin temel hedefleri; kültürel varlığın korunması, geliştirilmesi, ihyası ve tanıtımı için daha fazla kaynak sağlamak üzere müze ve ören yeri gelirlerinin artırılması, modern teknoloji uygulamaları ile ziyaretçi hizmetlerinin geliştirilmesi ve artan ziyaretçi sayısı ile birlikte kültür turizmi hacminin büyütülmesidir.

Bu amaçla yapılan proje kapsamında web sitesi  yapılarak hizmete sunulmuştur.

muze.gov.tr