Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sanatsal İşler Yönetmeni Ve Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Ek Mülakat Duyurusu Yeni

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkımda Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 10 (on) adet "Sürekli işçi" kadrolarında, (Sanatsal işler Yönetmeni ve Sanatsal-Teknik işler Görevlisi) olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi 28.07.2021 tarihinde (www.dosim.gov.tr) internet adresinde yayınlanmıştır Ancak; Mülakata katılmaya hak kazanamayanlar listesinde başvurusu kabul edilmeyenlerden eksik evrakları ile Merkez Müdürlüğümüze 30.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlardan ve eksik evraklarını tamamlayarak ekli listede adı soyadı belirtilen kişilerin belgeleri, komisyon marifetiyle incelemesi yapılmış ve inceleme sonucu evrakları kabul edilmiş olanlar (Ek Liste), mülakat tarihlerinin en son günü olan 06.08.2021 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında mülakata katılmaya hak kazanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyulur.


İlan Metni için Tıklayınız. 

Mülakata Katılacakların Ek Listesi için Tıklayınız.