İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü Sanatsal İşler Yönetmeni, Teknik İşler Yönetmeni Ve Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Mülakat Duyurusu


İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrasıkapsamında 33(otuzüç) adet “Sürekli İşçi” kadrolarında, (Sanatsal İşlerYönetmeni, Teknik İşler Yönetmeni ve Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi) olarakistihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracığıyla ilan edilmiş vebaşvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi ekte yer almaktadır.

Ancak;Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 30.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayarak başvurmaları halinde mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

Mülakat,ekli listede gösterilen yer ve saatlerde yapılacak ve o gün mülakata alınacaklar tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Ayrıca Covid-19 tedbirleri nedeniyle mülakat saatlerine riayet edilerek erken gelinmemesi, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması ve mülakattan çıkanların salonda beklemeden ayrılması gerekmektedir.

Mülakat sonucu başarılı olan adaylar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucu, açık iş sayısı kadar asil ve bulunması halinde aynı sayıda yedek aday belirlenecek olup, Mülakatta başarılı olanlar Merkez Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecek olup, diğer adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İlan Metni için Tıklayınız. 

Mülakata Katılacakların Listesi.

1. gün Mülakata Katılacakların Listesi için Tıklayınız. 

2. gün Mülakata Katılacakların Listesi için Tıklayınız. 

3. gün Mülakata Katılacakların Listesi için Tıklayınız. 

Mülakata Katılmaya Hak Kazanamayanların Listesi İçin Tıklayınız.