Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Cumhuriyet Müzesi Hk. Yeni

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında, 15 Kasım 2019 tarihinde imzalanan protokol uyarınca Kurtuluş Savaşı Müzesi ( Birinci TürkiyeBüyük Millet Meclisi Binası) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına devredilmiştir.Söz konusu protokolün ilgili maddesi doğrultusunda düzenlenen ve Bakanlığımız ileTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında 06.04.2020 tarihinde imzalanan ek protokol gereğince; Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Cumhuriyet Müzesi ortak bilet ile ziyaret edilebilecek ve "Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" hükümleri geçerli olacaktır