TAŞERON DÜZENLEMESİ DUYURU VE EVRAKLARI Yeni


696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TAŞERONDAN KADROYA ALINACAKLARA İLİŞKİN DUYURU

24.12.2017 tarihli 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince; sürekli işçi kadrosuna alınmak için başvurular 02/01/2018-11/01/2018 tarihleri arasında Merkez Müdürlüğümüz tarafından ödenek tahsis edilerek harcama yetkisi verilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ İstanbul İşletme Müdürlüğü/İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca hizmet alım sözleşmesi gerçekleştirilenlerin başvuruları ilgili birimlerce, Merkezde çalışanların başvuruları ise Merkez Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

Başvurular, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEBLİĞE göre kurulacak olan tespit komisyonlarınca değerlendirilecek olup 11.01.2018 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR: 


Başvuru dilekçesi için lütfen tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu için lütfen tıklayınız.(3 Nusha doldurulacaktır.)

Beş adet vesikalık fotoğraf 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge 

(NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınları için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974 erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir.) 

 - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak)

 - TC Kimlik Fotokopisi